SM6BGP
Slutsteg, Fotvärmare, Efterbrännare...kärt barn har många namn!
Klicka här för att slumpa fram en ny bild

Varning, denna sida kan medföra andningsstillestånd för QRP-Nissar, vi frånsäger oss allt ansvar, 73 de QRO-amatŲrerna M3 och M4.

ACOM 1000, 1000 watt, manuell avstämning
4CX800A (GU74B), 1 rör i steget
Vem kan motstå den härliga doften från ett par glödande slutrör???