SM6BGP
Slutsteg, Fotvärmare, Efterbrännare...kärt barn har många namn!
Klicka här för att slumpa fram en ny bild

Varning, denna sida kan medföra andningsstillestånd för QRP-Nissar, vi frånsäger oss allt ansvar, 73 de QRO-amat÷rerna M3 och M4.

Snyggt bygge med 3-500Z och f├Ârsilvrad tankspole
3-500Z, en vacker lampa...
Vem kan motstå den härliga doften från ett par glödande slutrör???