Icom Update Ramboard
   

   

Programmering av Icom Ramboard till äldre mottagare / tranceivrar.

Modeller som är uppdaterbara: IC-R71, IC-271, IC-745, IC-751 och IC-751A.
I samband med programmeringen bytes batteriet ut mot nytt samt att en
funktionskontroll sker att minnesenheten fungerar som den ska.

Det finns två olika modeller av minneskortet, den tidigare modellen har
en stor IC-krets medans den senare har två mindre kretsar.
Vilken modell du har saknar betydelse då programmeringen är likvärdig.

För mer information: E-Mail

 
       
   

Programming of Icom Ramboard of older receivers / tranceivers.

Models that can be updated: IC-R71, IC-271, IC-745, IC-751 and IC-751A.
In connection with the programming, the battery is replaced with a new one
and a function check that the memory unit is functioning properly.

There are two different models of the memory card, the previous model has
a large IC circuit while the latter has two smaller units.
Which model you have is irrelevant as the programming is equivalent.

For more information: E-Mail

 
     
   
      Go back one step...