Icom Update Ramboard
   

   

Programmering av Icom Ramboard till äldre mottagare / tranceivrar.

Modeller som är uppdaterbara: IC-R71, IC-271, IC-371, IC-471, IC-741,
IC-745, IC-750, IC-751, IC-751A, IC-1271

I samband med programmeringen bytes batteriet ut mot nytt samt att en
funktionskontroll sker att minnesenheten fungerar som den ska.
Det finns två olika modeller av minneskortet, den tidigare modellen har
har två mindre kretsar och den senare har en stor IC-krets. Vilken
modell du har saknar betydelse då programmeringen är likvärdig.

För mer information: E-Mail

 
       
   

Programming of Icom Ramboard of older receivers / tranceivers.

Models that can be updated: IC-R71, IC-271, IC-371, IC-471, IC-741,
IC-745, IC-750, IC-751, IC-751A, IC-1271

In connection with the programming, the battery is replaced with
a new one and a function check that the memory unit is functioning properly.
There are two different models of the memory card, the previous model has
has two smaller circuit. While the later has a large IC circuit Which model
you have is irrelevant as the programming is equivalent.

For more information: E-Mail

 
     
   
      Go back one step...